Geschiedenis

Op 3 juni 1967 hebben een aantal ouders van mensen met een verstandelijke beperking het initiatief genomen om activiteiten voor hun kinderen te organiseren. Ze vonden een plek in buurthuis Maasstraat in Apeldoorn Zuid.

De vraag naar vrijetijdsbesteding breidde zich al snel zo uit dat er gezocht moest worden naar een andere locatie. In 1971 werd Wout Zwikker als coördinator aangesteld. In 1975 volgde Pieter Boxman Wout Zwikker op als directeur van de Klup. In 2007 ging Pieter Boxman met pensioen en werd hij opgevolgd door Wilma Hartman. Begin 2020 werd Karen Hop bestuurder van de Klup.

De Mariastraat

Gemeente Apeldoorn stelde in 1972 het pand aan de Mariastraat 52 beschikbaar aan de Klup. Eerder waren op deze plek een dansschool en tapijthandel actief. In 1983 is het pand aangekocht. Het pand werd met vereende krachten omgebouwd tot een knus centrum. Op de begane grond een bar met zitjes, een disco en toneel en op de eerste verdieping onder het schuine dak, twee ruimtes voor activiteiten. In de loop der jaren groeide het aantal activiteiten en deelnemers. Eind jaren ‘80 kreeg het pand lekkage en moest er veel gebeuren om het gebouw weer op te knappen. Het pand kreeg onder andere een nieuw dak. Helaas bleef regen door allerlei naden en kieren zijn weg toch naar binnen vinden, en stond de vloer op de begane grond na veel regenbuien blank.

Een nieuw pand!

In dezelfde periode kwam het pand Mariastraat 54 leeg te staan omdat het bedrijf Middelink met haar opslag vertrok. Het toenmalige bestuur kwam na beraad en onderzoek met de mogelijke optie om een nieuw pand op de huidige locatie neer te zetten. Maar, hoe moest dit betaald worden?

De campagne “1 miljoen gulden voor de Klup” werd bedacht. Burgers, vrijwilligers, deelnemers, ouders, bedrijven, organisaties en servicelubs van Apeldoorn zetten hun schouders onder de campagne. Iedere keer als er 100.000 gulden was geworven werd er een grote thermometer op de pui van Juwelier van der Meij verschoven. In 1991 werd deze grootste campagne die tot dan ooit in Apeldoorn had plaatsgevonden, gevierd met het behalen van het bedrag van 1 miljoen gulden voor de Klup.

In 1992 werd met een groot feest ons nieuwe Kluphuis geopend: drie ruime verdiepingen, modern en vol mogelijkheden. Wat waren en zijn we trots op iedereen in Apeldoorn die de Klup gesteund heeft en nog steeds steunt!

We blijven groeien

De afgelopen 30 jaar is de Klup flink gegroeid in aantal deelnemers, activiteiten en vrijwilligers. In 2017 mochten we ons 50-jarig jubileum vieren. Dankzij de grote betrokkenheid van onze deelnemers, vrijwilligers en iedereen die ons een warm hart toedraagt, kunnen wij als Klup wekelijks, jaarlijks en al vijf decennia een tweede huiskamer zijn voor mensen met een beperking…

… we noemen het ‘t Klupvirus, als je er eenmaal mee besmet bent dan kom je er niet meer vanaf!