Klik hier voor onze nieuwe vacatures!

 

Vrijwilligers

De Klup is een Kluphuis voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Wekelijks komen er ongeveer 500 mensen. Zij worden begeleid door ruim 140 vrijwilligers. De Klup is een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers is er geen Klup. De Klup bestaat sinds 1967 en is een unieke organisatie in Apeldoorn en de regio.

Het Klupvirus
Bijzonder aan de Klup is het Klupvirus: als je vrijwilliger bent, wil je blijven komen. Er zijn meerdere vrijwilligers die al ruim 40 jaar aan de Klup verbonden zijn. Maar bijvoorbeeld ook oud-stagiaires melden zich aan als vrijwilliger. De betrokkenheid bij de Klup is groot. De vrijwilligers zijn er trouw iedere week: van maandag t/m zondag. Het verloop onder de vrijwilligers is laag.

Rust & vertrouwen
De vrijwilligers bieden een luisterend oor en gezelligheid, organiseren activiteiten en brengen de maatschappij naar de deelnemers toe. Ze bieden continuïteit in het werk van de Klup; jaar in, jaar uit. Op de Klup zien de deelnemers hun vrijwilligers iedere week. Dat biedt rust, vertrouwen en draagt bij aan het geluk, welzijn en de veiligheid die deelnemers zoeken en nodig hebben. Bijzonder is de diversiteit van vrijwilligers in leeftijd en achtergrond. De jongste is 16, de oudste 82 jaar. Alle leeftijden zijn dus op de Klup vertegenwoordigd. Ook de opleidingsachtergrond varieert. Van zakelijk tot creatief, van veel ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking tot helemaal geen ervaring. Wat de achtergrond ook is, het gemeenschappelijke belang is de Klup en haar deelnemers.

Waarom vrijwilliger bij de Klup?
Het geeft voldoening, het biedt werk- en levenservaring, het staat goed op je CV, je kunt je talenten op de Klup ontwikkelen, het is een uitbreiding van je sociale contacten, het is ontspannend en uitdagend, het biedt een prettig weekritme en last but not least het is gewoon leuk!
Vrijwilliger: “Na mijn vrijwilligerswerk weet ik weer waar het in het leven werkelijk om gaat, het leert mij relativeren.”
Vrijwilliger: “Ik kwam moe thuis vanuit mijn werk. Maar nadat ik bij de Klup geweest was, voelde ik me weer helemaal opgeladen.”

Waarom maken de vrijwilligers van de Klup het verschil?

 • omdat ze vrijetijdsbesteding bieden om het welzijn van de deelnemers te vergroten
 • omdat ze zich jaren “om niet” inzetten
 • omdat ze werken in het belang van onze deelnemers
 • omdat ze onze deelnemers nemen zoals ze zijn: “je mag jezelf zijn”
 • omdat ze continuïteit bieden
 • omdat ze veiligheid en een beschermde omgeving bieden
 • omdat ze hun talenten gebruiken ten bate van onze deelnemers
 • omdat ze ouders en verzorgers van de deelnemers ontlasten
 • omdat ze de maatschappij naar binnen halen: omgekeerde integratie
 • omdat ze enthousiast, flexibel, inventief, sociaal, meelevend en actief zijn
 • omdat ze een laagdrempelige ontmoetingsplek, een tweede huiskamer bieden
 • omdat ze sociaal isolement voorkomen en  een sociaal vangnet bieden
 • omdat ze loyaal zijn en hun verantwoording nemen om de missie van de Klup te realiseren!

Kortom

De Klup voldoet aan een grote behoefte van een kwetsbare groep mensen om een plek te hebben, waar zij zichzelf kunnen zijn met al hun mogelijkheden en beperkingen, in een voor hen veilige omgeving. De Klup is dankzij haar trouwe en enthousiaste vrijwilligers een begrip binnen de sociale basisinfrastructuur van Apeldoorn.