Organisatie

De Klup is een dynamische ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking in het centrum van Apeldoorn. Wekelijks zijn er aan de Mariastraat 52 ruim 30 activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, dans en zang, ontmoeting en sport. Deze worden begeleid door 140 enthousiaste vrijwilligers en stagiaires.
De Klup: er gewoon zijn voor de ander, wederkerigheid en jezelf mogen zijn in een prettige en veilige omgeving.

Bestuur

De Klup is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De leden zijn:

 • Mevr. A.A.M. Aukes

 • Dhr. S. Langelaar

 • Mevr. H. Wetemans

 • Dhr. G. Jansen

Medewerkers

Een team van medewerkers zorgt ervoor dat de Klup week in week uit, beheerd en gecoördineerd word.

 • Mevr. Wilma Hartman

 • Mevr. Gonny de Weerd

 • Mevr. Nicole van Poelgeest

 • Dhr. Koen Wagenaar
  Dhr. Gijs van Neerbos
  Dhr. Jamal Sweedan
  Dhr. Martie van Ruiten

 • Medewerkers Begeleid Werken:

  Dhr. Danny Speek

  Dhr. Herman Peppelenbos

  Dhr. Willem Staal

  Dhr. Nico van Os

  Mevr. Hilde van den Berg

 • Ruim 140 vrijwilligers

 • 10 stagiaires (MBO/HBO) per jaar

  5 maatschappelijke stagiaires per jaar

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers van de Klup. Zij adviseren het bestuur van de Klup.

 • Annemarieke van der Weijden

 • Barry ’t Loo

  Willem Huiskamp

  Amanda Bos

  Martina van der Weijden

  Lisette van der Weijden

  Jan Derk Remmers

Klupkameroverleg

De Klup heeft een huiskameroverleg. Twee keer per jaar worden bij alle 30 activiteiten de wensen en vragen  geïnventariseerd. De vertegenwoordigers van de Klupraad bespreken de uitkomst met de directeur.

De Klup wil zich graag ook naar buiten presenteren.  Hiervoor hebben we de volgende ambassadeurs:

Gert Buitenhuis

Henk Van Polen

Willem Staal

Danny Speek

Marian Ligtlee 

Roy Bourgonje

Contact met de Klup

Algemeen

Algemene informatie Tel. 055-5218613 info@deklupapeldoorn.nl

Directeur

Wilma Hartman w.hartman@deklupapeldoorn.nl

Administratie

Nicole van Poelgeest info@deklupapeldoorn.nl

Bestuur

Het gehele bestuur rvt@deklupapeldoorn.nl

Adviesraad

De gehele adviesraad ar@deklupapeldoorn.nl