Organisatie

De Klup biedt activiteiten en ontmoeting aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Wekelijks zijn er aan de Mariastraat ruim 30 activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, dans en zang, ontmoeting en sport. Deze worden begeleid door ruim 130 enthousiaste vrijwilligers en stagiaires.
Samen maken we elke dag bijzonder!

Bestuur

De Klup is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. Bestuurder van de Klup is Karen Hop, k.hop@deklupapeldoorn.nl. De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding of beloning. De leden zijn:

 • Tienke Koning, t.koning@deklupapeldoorn.nl

 • Simon Langelaar, simon@deklupapeldoorn.nl

 • Hilda Wetemans, h.wetemans@deklupapeldoorn.nl

 • Vincent Jansen, v.jansen@deklupapeldoorn.nl

 • Arno Musch, a.musch@deklupapeldoorn.nl

Medewerkers

Een team van medewerkers zorgt ervoor dat de Klup week in week uit, beheerd en gecoördineerd wordt.

 • Karen Hop, k.hop@deklupapeldoorn.nl

 • Wilma Hartman

 • Nicole van Poelgeest

 • Paul Bevers
  Gijs van Neerbos
  Jamal Sweedan
  Martie van Ruiten

 • Danny Speek

  Willem Staal

  Nico van Os

  Hilde van den Berg

 • Ruim 140 vrijwilligers

 • 10 stagiaires (MBO/HBO) per jaar

  5 maatschappelijke stagiaires per jaar

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers van de Klup. Zij adviseren het bestuur van de Klup.

 • Annemarieke van der Weijden

 • Barry van Loo

  Willem Huiskamp

  Amanda Bos

  Lisette van der Weijden

  Sevinc Celik

  Anneke Wilhelm

  Lennard Nicolaas

  Gino Hartgers

  Jan Derk Remmers

Klupkameroverleg

De Klup heeft een huiskameroverleg. Twee keer per jaar worden bij alle 30 activiteiten de wensen en vragen  geïnventariseerd. De vertegenwoordigers van de Klupraad bespreken de uitkomst met de directeur.

De Klup wil zich graag ook naar buiten presenteren.

 • Gert Buitenhuis

  Henk Van Polen

  Willem Staal

  Danny Speek

  Marian Ligtlee 

  Roy Bourgonje

 

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan van de Klup (2020-2024) is hieronder te lezen.

Financiële verantwoording

2019:

Resultaat de Klup 2019

Contact met de Klup

Algemeen

Algemene informatie, Tel. 055-5218613 info@deklupapeldoorn.nl

Bestuurder

Karen Hop, Tel. 06-44664941 k.hop@deklupapeldoorn.nl

Operationeel Manager

Wilma Hartman w.hartman@deklupapeldoorn.nl

Administratie

Nicole van Poelgeest info@deklupapeldoorn.nl

Bestuur

Het gehele bestuur rvt@deklupapeldoorn.nl

Adviesraad

De gehele adviesraad ar@deklupapeldoorn.nl