Vrijdagavond
van 19.00 – 22.00 uur

Contact:
info@deklupapeldoorn.nl

€ 57,- per jaar

Vrijdagavondsoos

De vrijdagavondsoos is een soos voor mensen met een verstandelijke beperking van 16 tot 88 jaar. Het uitgangspunt is vrijblijvendheid en gezellig samenzijn.

Om 19.00 uur gaan de deuren open en is de bar geopend. Er is gelegenheid om een spelletje te spelen bijvoorbeeld, darten, biljarten, memorie spelen, dammen, mens erger je nieten enz. Aan de bar is koffie, thee, frisdrank, bier en chips te koop. Deelnemers die graag willen helpen werken mee achter de bar. De muziek wordt verzorgd door de deelnemers zelf.

Eén keer in de 2 weken biedt de leiding in overleg met de deelnemers een activiteit aan. Deze activiteiten zijn vrijblijvend en gevarieerd; van quiz/spelshow tot karaoke, van knutselen en bingo tot verwenavond. Om 22.00 uur gaat iedereen weer naar huis.

 

naar boven