Kom, Laat je zien!

Kunst – Ontmoeten – Meedoen voor en door mensen met een beperking in Apeldoorn 

“Wij” zijn vier bevlogen organisaties: MEE Veluwe, GIGANT, De Klup en Stichting InKluZie. Wij hebben ons verenigd in het samenwerkingsverband “Kunst, Ontmoeten, Meedoen” oftewel “KOM Apeldoorn”. Ons doel is kunst- en cultuurparticipatie in Apeldoorn voor mensen met een beperking verbeteren, want deelname aan kunst en cultuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Positieve gezondheid 

Kunst en cultuur dragen bij aan kwaliteit van leven, het gebruiken en ontwikkelen van je talenten, zingeving en sociale participatie. Het voegt waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn. Kortom: kunst en cultuur zijn van groot belang in het leven van mensen. 

Apeldoorn kent een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod maar wij van KOM Apeldoorn zien dat veel mensen met een beperking hier nu geen gebruik van kunnen maken. Het bestaande aanbod sluit vaak onvoldoende aan bij hun wensen en mogelijkheden, waardoor ze in een achterstandssituatie verkeren. 

Wij willen dit verbeteren! 

Vanuit de KOM Apeldoorn werkgroep willen we, samen andere organisaties en met de doelgroep, werken aan de zichtbaarheid van mensen met een beperking en het toegankelijk maken van de kunst- en cultuurmogelijkheden voor deze mensen. We streven dus naar meer samenwerking tussen de kunst- & cultuursector, ervaringsdeskundigen, speciaal onderwijs en zorg & welzijn.

Hoe gaan we dat doen?

Met het project KOM, laat je zien! doen we onderzoek naar wat er nodig is om kunst- en cultuur toegankelijker te maken. Dit onderzoek is onderverdeeld in vier trajecten:

1: Leerling-Gezel-Meester 

Hoe kun je binnen een bestaande groep samenwerken aan je eigen en elkaars persoonlijke talent-ontwikkeling en ook zo de drempel voor instromen verlagen? 

2: Kunstatelier 

Wat is er nodig om kunst- en cultuurparticipatie mogelijk te maken voor kinderen met een beperking, ook buitenschools?

3: KOM presenteer 

 Hoe worden mensen met een beperking zichtbaarder in Apeldoorn in kunst en cultuur?

4: Voorwaardenscheppend traject 

Dit traject gaat over eigenaarschap, vindbaarheid, deskundigheidsbevordering en samenwerken met de inzet van ervaringsdeskundigen. 

Meer weten?

KOM, laat je zien! wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie: de regeling Samen Cultuurmaken.

Wil je meer informatie over KOM, Laat je zien!? Neem dan contact op met Nanda Kwint n.kwint@gigant.nl