Organisatie

De Klup biedt activiteiten en ontmoeting aan mensen met een verstandelijke beperking. Wekelijks zijn er aan de Mariastraat zo’n 35 activiteiten op het gebied van dans en zang, ontmoeting, sporten en bewegen, hobby en creativiteit. Deze worden begeleid door 140 enthousiaste vrijwilligers en stagiaires.

Samen maken we elke dag bijzonder!

Bestuur

De Klup is een stichting en heeft een Raad van Toezicht.

De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding of beloning. De leden zijn:

Medewerkers

Een team van medewerkers zorgt ervoor dat de Klup, week in week uit, beheerd en gecoördineerd wordt.

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers van de Klup. Zij adviseren het bestuur van de Klup.

  • Voorzitter:
    Annemarieke van der Weijden
  • Leden:
    Barry van Loo, Willem Huiskamp, Amanda Bos, Lisette van der Weijden, Sevinc Celik, Anneke Wilhelm, Lennart Nicolaas, Gino Hartgers, Jan Derk Remmers

Klupkameroverleg

De Klup heeft een huiskameroverleg. Twee keer per jaar worden bij alle 30 activiteiten de wensen en vragen geïnventariseerd. De (wisselende) vertegenwoordigers van de Klupraad bespreken de uitkomst met de bestuurder.

Ambassadeurs

Onze Klupambassadeurs zijn Gert Buitenhuis, Henk Van Polen, Willem Staal, Danny Speek en Roy Bourgonje.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan van de Klup (2020-2024) is hier te lezen.

Financiële verantwoording

Resultaat de Klup 2022 (PDF)

Jaaroverzicht activiteiten en vrijwilligers

Jaaoverzicht de Klup 2022